"Én, a vándoró szerzetes,  íme most  papírra vetem mindama csodás jeleket és szimbólumokat, amiket hosszú útjaim során a láttam s összegyüjtottem, minden lelkes lény okulására, sokak örömére,  az Úrnak dicsõségére."

 
 

A rúnák leírását kiegészítettem egy Jelkép résszel, amely a jel szimbólikus értelmét boncolgatja, már ahol ez egyáltalán lehetséges. Az Áldás részeket ellenben elhagytam, ez csak olyan helyen lesz feltûntetve ahol valamelyik módon nem írható fel a rúna.


"Kezdet"  (1x) - 30%
"Aki megszületik, aki elõtûnik a nemlétbõl"

Jelkép: a körforgás körébõl születõ, kiinduló vonalak
Elvárás:  Újszülöttek birtokában az elsõ hét napon.
Olyan ember birtokában akinek gyökeresen megváltozott eddigi élete, új életet kezdett, a rúna hét napig fejti ki hatását.
Annak birtokában aki új dolog  építésébe, készítésébe kezd, az elkészüléshez szükséges minimális idõ századrészéig, de maximum hét napig.
Annak a birtokában, aki számára új tudomány megtanulásába fog,  hét napig.
Adomány: A rúna hatalma megóvja a birtokost mindennemû rontástól, átoktól, mágiától, betegségtõl, és más bajoktól  ami a  megkezdett folyamatot akadályozná, zavarná.
"Vég"  (1x) - 30%
"Aki bevégez és lezár"
Jelkép: Az örök körforgásba visszatérõ, bezáruló vonalak.
Elvárás: Haldoklók birtokában.
Minden ember birtokában élete alkonyán (80 év felett)
Adomány:  Megkönnyíti a visszatérést a körforgásba. Aki a vég rúnáját birtokolja halálakor, annak számára valóban nincs visszaút, feltámasztani, akár csak élõholtként is, lehetetlen... Bevégeztetett.
Gyakorta rajzolják haldoklók homlokára, afféle utolsó kenet gyanánt.
"Örökkévaló"  (2x) - 40%
"Aki múlhatatlan, akit nem érint az idõ"
 
Jelkép: A megvilágosodott keresztültöri az örök körforgás körét.
Elvárás: A használó örökkévaló legyen. Elsõ hallásra talán kicsit szigorú feltételnek hangzik, de ne feledjük, hogy minden emberi lény lelke örökkévaló. Így az árnyékvilágban mindazok akik kellõen közel kerültek a lelkükhöz, netalán istenükhöz, felsõbb létezésükhöz, azoknál  felébred a rúna hatalma. Ez elmélyült imadságot, de legalábbis mély meditációt feltételez.
Adomány: A rúna birtokosa felülemelkedik az idõn, teste a meditáció alatt sebezhetetlenné válik, s meglehet másodperceket tölt majd így el, de lehet, hogy évtizedeket. A felsõbb létezések értékrendjében nem bír olyan nagy fontossággal az idõ,  az árnyéktest akaratától függetlenül egyszer csak visszatér...  Valamikor.
"Vágyakozó" (1x) - 15%
"Aki látja a célt, és kívánja azt"
Jelkép: Az ég felé forduló, kitárt karú ember szimbólum.
Elvárás: Annak birtokában, aki valami után nagyon vágyakozik, vagy törekszik valamilyen cél elérése érdekében, mindaddig amíg ez a vágy legalább háborgó fokozatú.
Annak birtokában folyamatosan, aki egész életében egyetlen cél elérése érdekében cselekedett,  legyen ez a cél  a megvilágosodás keresése vagy akár kicsinyes vérbosszú.
Adomány:  A rúnatárgy birtokosa, amikor csak kivánja, újra és újra átélheti a vágyának teljesülését. A bosszúálló százszor megõlheti a számára gyülöletest, a bölcsesség kutatója átérezheti milyen lesz majd megvilágosultnak lenni. Ez afféle kis elõleg-álomkép. A rúnatárgyat birtokló tudatában lesz annak, hogy csak egy álom volt amit érezett. Az álom hatására a kínzó vágyakozás enyhül ugyan, de csak azért, hogy aztán százszorta erõsebben támadjon fel újra. Gyakorta elõforul, hogy a birtokos rabjává válik a tárgynak, mint valami bódítószernek. Ez az oka, hogy sok mágus megkérdõjelezi a rúna adományának adomány voltát, és inkább átoknak tartja.
"Üdvösség" ("Isteni kegy")  (3x) - 80%
"Aki fényt hoz az árnyékba"
Jelkép: A jel a felülrõl lefelé áramló isteni erõt jelképezi.
Elvárás: A felhasználó felsõbb lény legyen. Azaz a rúna csak akkor mûködik, ha a rúnatárgyat egy inkarnáció, leszületett isteni lény használja. Ez esetben viszont akkor is, ha földi teste ennek nincsen tudatában.
Adomány: Az inkarnáció egyetlen év alatt ráébred igaz valójára.  Az interregnumok ideje alatt mindig vannak próbákozók akik szeretnék idõ elött megtalálni az igaz császárt,  de eddig még egyszer sem sikerült.  Ennek oka, hogy nagyon nehéz halandó számára átérezni a rúna a lényegét, s így készítése nehéz, ember pedig oly sok születik...
Az "Igaz Úton járó", "Tanítvány" (1x) -  30%
"Aki a végsõ igazság felé törekszik"
Jelkép: A vágykozó az üdvösség felé tör, elérni igyekszik.
Elvárás:  A rúnatárgy birtokosa mestere mellett, saját továbbhaladása érdekében cselekedjék, azaz tanuljon. A legtöbb mûvészet, sõt mesterség tekinthetõ  megvilágosodás  felé vezetõ útnak. Az egyik hoszabb, a másik rögösebb, de ugyanoda visz.  Ezért szokták a rúnát a Tanítvány rúnájának is hívni. Szükséges ezenkívül, hogy a tanítvány tiszta szívvel, saját jószántából kívánja befogadni a tudást.
Adomány: A tanítvány minden képessége, ami a tudás befogadására szolgál, eggyel emelkedik, a tanulási idõ kétharmadára csökken. Alternatív képzettségrendszer használata esetén a nehezség kettõvel csõkken.
A "Megvilágosodott"  (1x) - 20%
"Aki elérte a célt, aki valóban ért."
Jelkép: A vágyakozó eléri az üdvösséget: új rúna születik. Mindkettõt magábafoglaló, mégis egészen más.
Elvárás: Annak a kezében aki elérte  a tökéletességet, vagy annak közelében jár.  Valamely mûvészet, igaz útnak tekinthetõ mesterség nagymesterei (85%) értendõk ezalatt.
Adomány: A rúna segít megtenni az utolsó lépéseket. Kikristályositja, megérleli a tudást. A birtokos minden kutatással, gyakorlással töltött évben 1%-al  továbbfejlõdhet, még akkor is, ha ez egyébként lehetetlen lenne.
"Mindenség" (2x) - 40%
"Aki VAN"
Jelkép: A rúnának két változata  a shinwara és a zorawa tradicionáilis világ-jelképe.  Az shinwara jelkép alkotói : a világ hat síkja, és a mindent átható teremtõ erõ. A zorawa jelkép a Teremtõ Egyet jelképezõ körbe foglalt három felsõ világ-síkot, és bennük helyet foglaló  három árnyék világ síkot jelképezõ ívbõl áll. Az ember a középpontból szemléli a világot, és az árnyékvilágtól nem láthatja a felsõbb világokat, csak a bölcsek tudják hogy ott van. Minden sík kapcsolódik minden más síkhoz, minden a Teremtõ Egybõl származik, oda is tér vissza,  és mindeközben minden benne foglaltatik. A rúna igazi mestere képes hét tradicionális mozdulattal felírni ezt a jelet.
Elvárás: Annak a  birtokában, aki megértette a világ szerkezetét, azaz  megfelelõ vallásgyakorlatban, vagy ilyen tudást adó bölcseletben elérte a mesteri szintet.
Adomány: A rúnatárgy birtokosát nem érintheti, egyik testét sem torzíthatja el semmiféle démoni befolyás.
A "Férfi" ("Ember")   (1x) - 20%
"Aki öntudatra ébredt, aki ért és néven nevez"
Elvárás: Emberi lény kezében, ha az övéit, a családját védelmezi, akár fizikailag, akár közvetetten. Ha egy nõ kényszerül ilyet tenni, akkor férfinak minõsül és nála is felébred a rúna.
Adomány:  A használó félelmetesebbé válik ellenfelei számára, maga pedig tökéletesen ellenállóvá válik mindenfajta mágikus és nem mágikus félelemmel szemben.
A "Nõ":  (1x) - 20%
"Aki magában hordozza egy új élet lehtõségét"
Elvárás: Nõk, asszonyok, lányok birtokában nõiességüket kiemelõ tevékenység (tánc, esetleg pikánsabb dolgok ...) mívelése közben.
Adomány: A rúnatárgy használóját kívánatossá teszi a férfinép szemében (+1/+10%).
Az "Anya":  (1x) - 15%
"Aki új életet hordoz, és teremt"
Jelkép: A nõ jelképe magában hordozva a teremtést, a teremtés szimbólumát.
Elvárás: Viselõs asszonyok, szülésnél segédkezõk birtokában és kisgyermekes anyáknál, amíg gyermekük közelében vannak.
Adomány: Távol tartja a rossz szellemeket. +10% minden ezzel kapcsolatos dobásra (betegségek, vetéles).
"Házasság", "Család":  (1x) -25%
"Aki egybeköti a különbözõt, aki egységbe forrasztja a polaritást"
Jelkép: A férfi és a nõ jele egyesül, egy családot alkot.
Elvárás: A rúna felébred  a használó, felsõbb akarat által szentesített, esküvõjének napján egész nap, és e nap minden évfordulóján egy napig.
Adomány:  A rúna ereje elváltoztatja, összetöri a rúnatárgyat ha a házasság szentsége sérelmet szenvedett valamilyen módon.  Gazdagok körében gyakori  nászajándék.
"Rend",  ("Béke")   (1x) - 30%
"Aki megszilárdít, aki feloszlatja a zûrzavart"
Jelkép: A négyzet önmagában is a rend jelképe. A négyetbe pedig egy másik négyzet símul a legjobban, ez a béke harmóniája.
Elvárás: Azok birtokában akik a rend, béke megteremtésere törekednek.  Ilyen lehet egy békekövet, vagy akár egy verekedõ társait szétválasztani kívánó földmûves is. Olyan ember birtokában aki  egész életében betartotta a törvényt, sohasem támasztott zûrzavart,  avagy a végletekig rendszeretõ, a rúna folyamatosan müködik.
Adomány: Akit a rend rúnája segít, az átlát káoszon. Kavargó tömegben is azonnal megtalálja akit keres,  zúgó hangorkánból is meghallja azt az egy hangot, ami számára fontos. A rúna adománya végsõsoron egy felfokozott érzéktisztitás diszciplínához hasonlítható leginkább.
A "Küzdelem",  "Párbaj"  (1x) - 30%
"Aki harcol, aki eldöntésre vár, aki nem ismer más megoldást"
Jelkép: Egymásnak feszülõ férfiak, ellentét.
Elvárás:  Annak birtokában aki valaki ellen küzd. Nem kell, hogy fizikailag harcoljon, elég ha "csak" szellemi csatát folytat, de mindenképpen személyes jellegû, és jelentõs küzdelemnek kell lennie. Nem elég egy kocsmai összeszólalkozás, sõt egy rablótámadás sem. Csak elvek, életcélok összeütközésébõl fakadó olthatatlan ellentét végsõ megoldásaként születõ, tisztességes harc ébreszti fel a rúnát.  Például a becsület megvédésért folytatott párbaj, ardún istenítélet ilyenek.
Adomány: A rúna egyenlõ, tiszta feltételeket biztosít mindkét fél számára,  ha páldául a rúnatárgy birtokosa ittas egy vérre menõ szellemi párbaj alatt, míg ellenfele színjózan, a rúna kijózanitja õt. Viszont ha ellenfel ittas míg õmaga józan, õt is lerészegíti. Ha ellenfél karddal támad rá míg õ fegyvertelen, a kard el fog törni, de ha õ támad karddal fegyvertelenre, a saját kardja törik el, még akkor is, ha az a kard maga a rúnatárgy.
A "Harcos"  (2x) - 40%
"Aki küzd, aki ölni és meghalni kész a gyõzelemért"
Jelkép: A jel az ember rúnájából alakul ki a fegyver hozzáadásával: "Ember fegyverrel"
Elvárás: A rúnatárgy csak és kizárólag akkor fejti ki hatását ha harcolnak vele. Ebbõl következik, hogy csak hadi eszközre írják. Hatalma feléled annak a birtokában aki egész életében harccal kereste kenyerét, vagy harcolni volt kénytelen. Azaz egy folyamatosan háborúskodó ország hivatásos katonája, zsoldos, kalóz. Nem teljesíti ezt az elvárást az aki lesbõl vagy kiszolgáltatottakat öl, és az sem aki csak alkalomadtán küzd (békés ország katonája, mindenre kapható kalandor)
Annak birtokában akinek  harcmûvészete vagy általános harci tapasztalata a mesteri szintet eléri.
Annak birtokában aki bármelyik harcmodorban nagymesteri szintre jutott el.
Adomány:  A rúna adománya, hogy tiszteletet, megbecsülést ébreszt harc közben és után a tulajdonos iránt, minden ellenfelében. Ha az ellenfél nyilvánvalóan kisebb tudású, vagy úgy hiszi hogy az, akkor ez a tisztelet akár félelemmé is változhat. A tisztelet, megbecsülés érzete soha nem kényszerítõ erejû, de esetleg hasznos lehet, ha a rúnatárgy birtokosa veszít ...
A "Háború"  (2x) - 60%
"Aki feldúlja a rendet, aki népeket mozgat meg"
Jelkép: A  harcosok  feldúlják, átdöfik a rend négyszögét. Egyes értelmezések szerint ugyanakkor egy új négyszöget, új rendet is alkotnak.
Elvárás: Olyan ember birtokában, aki egy háború, forradalom kirobbanttására törekszik és erre reális esélye van. Olyan ember birtokában aki  háborút vezet, visel. A háború alatt legalább két nagyobb ház vagy városnyi ember több csatáját kell érteni.
Adomány: A használó karizmája hatalmassá válik, százával csatlakoznak hozzá új egységek, új szövetségesek. Katonái fanatikusan követik, amíg vezeti õket, meghalni készek érte.  Ellenfelei félni fogják nevét és rettegett vezérré válik.  A játékban ez azt jelenti, hogy a használó uralkodás/tekintély  és hadezetés képzettségei 10%-al, de minimum 50%-ra,  nõnek.
A "Nép" ("Ország")  (2x) -  50%
"Aki önmagában is számos és egységben élõ"
Jelkép:  Családok egymásbafonódva a rend kettõs négyszögében: "Családok  békében".
Elvárás: A rúna feléled ha a  rúnatárgy birtokosa egy népet, országot vagy legalább egy nagy nemesi házat, törzset képvisel. Ez esetben  is csak  addig  amíg ténylegesen annak az embercsoportnak a nevében szól, vagy cselekszik.
Adomány: Akit a rúna hatalma támogat, megtéveszteni lehetetlen, azonnal átlát a cselszövésen, hazugságon, megérzi tárgyalópartnere hátsó gondolatait. Természetesen mindez csak addig érvényes amíg a rúna varázsereje a hatalmasabb mint a megtéveszteni szándékozó aurája.
A "Mágus"  20% (1x) - 25%
"Aki keresztüllát az árnyakon"
Elvárás:  Csak olyan eszközön ébred föl a rúna hatalma, amely a mágiához, mágikus szertartáshoz kapcsolódik. Mesterek (50%) birtokában folyamatosan, egyébként minden varázstudó birtokában akkor, ha mestert kívánó feladatot próbál végrehajtani (50%-nál nagyobb nehézség).
Adomány: A rúnát készítõ aurájával  egyenlõ erejû aura védelmezi a rúnatárgyat. A rúnatárgyra bármilyen mágiával hatni csak ennek legyõzése után lehetséges.  E tulajdonsága miatt gyakorta szerepel rúnasorokban. Mindamellet a rúna felírásának komoly hátulütõje, hogy készítõjével nagyon erõs (3. szintû) szimpatikus híd kapcsolja össze.  Természetesen a híd kétirányú. A rendeltetésszerû használat idején a készítõ is hasonló erejû hídon jutatthat el mágikus hatásokat a rúnatárgyhoz, illetve mindazokhoz akik aurájukkal a rúnatárgyat érintik (azaz általában a felhasználóhoz).
"Menedék"   (2x) - 40%
"Aki pihenést és oltalmat nyújt"
Elvárás: Csak olyan tárgyra lehet felírni, ami képes menedéket adni (kunyhó, sátor, ház, palota). Az épület minden ajtaja fölé, kívül vagy belül, fel kell legyen írva a rúna. A rúna hatalma akkor ébred fel ha a rúnatárgyat olyan ember  használja aki valaki vagy valami elõl menedéket keres, legyen az természeti  jelenség, ember vagy felsõbb lény haragja. Mivel egy házat akár többen is használhatnak rendeltetésszerûen, ilyenkor mindannyiójukra vonatkozik a  rúna adománya is.
Adomány: Bárki is volt az, aki elõl a használó menedéket keresett, ettõl a pillanattól kezdve tudni fogja, hogy a menekülõ menedékre lelt. Elemi erõ, állat vagy szellemlény mindíg tiszteletben tartja a rúnát,  megkíméli a menedékben tartozkodót vagy felhagy az üldözéssel. Ha az üldözõ ember vagy emberek a legtöbbször szintén felhagynak az üldözéssel mert bár a rúna semmiféle fizikai visszatartó erõt nem jelent, a hagyomány szerint akit menedéken ér erõszakos halál, az nagyhatalmú bosszúálló szellemként tér vissza, hogy  megtorolja halálát gyilkosain, azok megbízóin és minden nemzettségûkön.  Hetediziglen.
Más eset persze, ha a támadók elöbb a rúnát semmisítik meg ...
A "Rohanó"   (1x) - 25%
"Aki meg nem állhat"
Elvárás: Annak a birtokában aki gyorsan mozog, szalad. Fõleg lábbeliken, patkókon, néha keréken alkalmazott rúna.
Adomány: Megvédi a szaladót a felbukástól, véletlen balesettõl és +10%-ot ad a futás, ugrás képzettségre vagy képességpróbára.
"Víz"  (2x) - 30%
"Aki lágy és folyékony, akinek nem árthat erõ"
Elvárás: Csak olyan ember birtokában aki jelentõs mennyiségû vízzel fizikai érintkezésben van, vagy igen nagy tömegû vízhez közel (pár lépés) tartózkodik.
Adomány: A víz eleme nem tesz kárt a rúnatárgyban, a fa nem korhad, a fém nem rozsdál. A rúnatárgy birtokosával szemben is barátságos lesz a víz elem. Persze ha valaki a tenger fenekén a víz rúnájával ékesített páncélban óhajt csatázni, az nem menekül meg a fulladástól, de a víz rúnájával ékített  mentõövben vagy lélekvesztõben ülve nem húzza le az örvény, nem csapja sziklának a hullám.
"Tûz"  (2x) - 30%
"Aki lobogva szárnyal, fényes és szabad"
Elvárás: Annak birtokában fejti ki hatásását, aki tûzzel fizikai kontaktusban van, (ami valljuk be, nem egy élmény), vagy aki jelentõs tûz közelében tartózkodik. Jelentõsnek minõsül egy lángoló udvarház,  vulkánkitörés, erdõtûz. Egy tábortûz még nem.
Adomány: A rúnatárgyat a tûz elem magénak vallja,  fémet meg nem olvasztja, bõrt nem perzseli, papírt fel nem gyujtja. Ezenfelül a rúnatárgy birtokosa is élvezi a tûz elem "rokonszenvét" ami akárcsak a víz elem esetén nem immunitást eredményez, csak valamiféle szerencsét. Tehát ha olajjal leöntik és meggyújtják, nem fogja túlélni, de az égõ házba berohanva nem õrá esik a lángoló gerenda, és minden tûz egy életerõ ponttal kevesebbet sebez rajta.
"Föld"  (2x) - 30%
"Aki szilárdan áll és rendíthetetlen"
Elvárás: Annak birtokában fejti ki hatását aki földdel körûlvett helyen: barlangban, pincében tartózkodik.
Adomány: A mi világunkban kevéssé értékelhetõ adományként  a rúnatárgyban a föld elem nem tesz kárt és a birtokosát is valamiféle "rokonszenvel" kezeli. Ez páldául abban nyílvánulhat meg, hogy bányaomlás esetén nem pont rá omlik a föld.
"Levegõ"  (2x) - 30%
"Aki áthatolható könnyû, és illékony"
Elvárás:  A rúnatárgy birtokosát nagytömegû levegõnek kell körbevennie. Ez abban az esetben állhat fönn, ha az illetõ éppen repül, zuhan , esetleg egy magas hegycsúcson áll.
Adomány:  A levegõ elem nem tesz kárt a rúnatárgyban, és birtokosát is bizonyos fokig barátságosan kezeli. Ha például a rúnatárgy egy zászló, a szél nem tépi meg, ha a rúnatárgy egy kis vitorlás,  használóját talán megkíméli a tornádó.
"Szövetség"  (1x) - 35%
"Aki egybefon, aki megbonthatatlan"
Jelkép: Egymásbafonodó vonalak.
Elvárás: Olyan személy birtokában aki valamilyen szövetség részese, mindaddig amíg meg nem szegi azt.
Adomány: A tárgy birtokosa azonnal tudni fogja ha szövetségesei közül bárkit baj ér, vagy meghal. Nagyjából tisztában lesz  a baj természetével,  és azzal, hogy merre kell mennie ha segíteni akar.


További rúnák találhatók Jenõe testvérünk tekercsein.
Még további rúnák Phoenix testvérünk tekercsein
 

Iratott pediglen a Széllel Vándorló rend szerzetese által, az Napcsászár úrnak 1210. évében